Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022 klo 17:00 - 18:09

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
116   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
117   Val av protokolljusterare
118   Allmän information
119   Anmälningsärenden
120 Överlåtelse av rörelse gällande social- och hälsovårdstjänster
121 Balanseringsprogrammet 2020 - 2022, slutrapport
122 Riskkartläggning 2022 - kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner
123   Fullmäktigeledamoten Kaj-Johan Karlsson m.fl.:s motion om avskaffande av broavgifter
124   Fullmäktigeledamoten Kaj-Johan Karlsson m.fl.:s motion om platser för lastning av båtar
125   Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att binda samman förbindelsefartygstrafiken och kollektivtrafiken med anropstaxiturer
126 Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om en kollektivtrafikstrategi
127   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
128   Inlämnade motioner och initiativ
129   Fullmäktigeledamoten Karl Nurro m.fl.:s motion om att publicera leverantörsfakturor som skickats till kommunen på nätet
130   Fullmäktigeledamoten Laura Wickströms motion gällande användningen av belysning på stadens spånbanor
131   Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att anlägga en biokolsanläggning i anslutning till fjärrvärmeanläggningen

Ledamot Uppgift
Bergqvist Sandra Ordförande
Abrahamsson Petri Fullmäktigeledamot
Axén Tina Fullmäktigeledamot
Björk Maj Fullmäktigeledamot
Björkroth Tomas I vice ordförande
Ekström Kurt Fullmäktigeledamot
Eriksson Jan Fullmäktigeledamot
Fredriksson Merja Fullmäktigeledamot
Friis Christer Fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla Fullmäktigeledamot
Järnström Sammy Fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna II vice ordförande
Jansén Tomas Ersättare i fullmäktige
Koskinen Regina Fullmäktigeledamot
Kurvinen Kyösti Fullmäktigeledamot
Laaksonen Jeanette Fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta Fullmäktigeledamot
Lindell-Luukkonen Maria Fullmäktigeledamot
Lindholm Tom Fullmäktigeledamot
Lundqvist Kurt Fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela Fullmäktigeledamot
Nordström Egon Fullmäktigeledamot
Nurro Karl Fullmäktigeledamot
Orell Markku Fullmäktigeledamot
Peltokorpi Mika Fullmäktigeledamot
Sainio Maria Fullmäktigeledamot
Schwartz Rolf Fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika Fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel Fullmäktigeledamot
Särkijärvi Helena Fullmäktigeledamot
Karlsson Kati Ersättare i fullmäktige
Takatupa Jarmo Fullmäktigeledamot
Wallin Mika Fullmäktigeledamot
Wickström Laura Fullmäktigeledamot
Åberg Staffan Fullmäktigeledamot
Nygren Patrik Föredragande
Grandell Hanna-Maria Protokollförare
Söderblom Patrik IT-stöd
Eklund Tomas Näringslivschef
Lassiniemi Kerstin Sakkunnig
Lindroos Peter Personalchef
Lindström Miia Social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika Utbildningschef
Nylund Jonas Teknisk chef
Palmroos Petra Ekonomichef
Pihl Seppo Fastighetschef