Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 131


 

Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att anlägga en biokolsanläggning i anslutning till fjärrvärmeanläggningen

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 131  

1399/11.00.01/2022  

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"En biokolsanläggning i anslutning till fjärrvärme

Biokol kan vara ett svar på vår strävan att nå målet om en kolneutral kommun 2035.

Biokol har många olika verkningar på miljön då vi vill minska näringsämnen överlag och näringsämnen från avrinningsvatten i Östersjön och vid kolbindning då vi vill binda kol i marken.

Biokol framställs i en pyrolysprocess där den biomassa, t.ex. vass eller flis, som ska förkolas innesluts i ett syrefritt kärl i tillräcklig värme så att produkten förkolnar men inte brinner. På detta sätt kan man utvinna så gott som rent kol som kan användas för jordförbättring. Kol fungerar på samma sätt som tvättsvamp, dvs. det suger upp näringsämnen i omgivningen, och därför är det viktigt att ladda upp det med önskade näringsämnen innan det körs ut till åkern.

Ett optimalt kretslopp för kol ur miljösynpunkt är att man först skördar material från en plats där man vill minska näringsämnesbelastningen. Det här är ett sätt att utnyttja den vass som samlar upp näringsämnen från Östersjön. Vassen förkolas och kolet berikas med näringsämnen t.ex. från avrinningsvatten från åkrar, vilket åter minskar näringsämnesbelastningen i Östersjön. Därefter plöjs det berikade kolet in i åkern och på det sättet kan det utmärkta kolet som under en lång tid släpper ut näringsämnen lagras in i marken för en lång tid.

Det behöver inte byggas någon ny anläggning för förkolning, utan systemet kan byggas upp i anslutning till fjärrvärmeanläggningen, varvid det inte behövs mycket extra energi för förkolningsprocessen.

Som material kan också användas t.ex. grenavfall från trädgårdar, som man i nuläget samlar in massvis på Rauhala avstjälpningsplats.

Vår motion är att miljöavdelningen ska utreda möjligheterna att utnyttja biokol i Pargas med beaktande av våra miljömål och processens lönsamhet samt utreda om det är möjligt att få stöd till projektet t.ex. från EU:s stöd för regenerativ odling eller andra miljöstöd så att byggandet blir förmånligt. Projektet har också en sysselsättande effekt."

 

 ___________________