Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 129


 

Fullmäktigeledamoten Karl Nurro m.fl.:s motion om att publicera leverantörsfakturor som skickats till kommunen på nätet

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 129  

1397/07.00.00/2022  

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"Kommunala leverantörsfakturor öppna online 

En leverantörsfaktura är en faktura som tas emot från en leverantör som avser en köpt produkt, investering eller tjänst. Enligt offentlighetslagen är leverantörsfakturor som kommer in till kommunen i princip offentliga uppgifter.

År 2021 har Finlands Kommunförbund uppdaterat sina instruktioner som gör att kommunen kan publicera leverantörsfakturor i en öppen tjänst, t.ex. på sina egna webbplatser. Visning av leverantörsfakturor i en öppen tjänst ökar transparensen i kommunens penninganvändning och medborgarna kan lättare styra användningen av skattemedel. Transparensen kan å sin sida också minska materiella förfrågningar till kommunen och göra det lättare att svara på dem." 

Vi undertecknade föreslår att Pargas staden publicerar de leverantörsfakturor som skickats till kommunen på nätet från och med början av 2023 i enlighet med Finlands Kommunförbunds riktlinjer."

 

 __________________