Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 128


 

Inlämnade motioner och initiativ

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 128  

    

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige antecknar att det tagit del av följande motioner:

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade att det tagit del av följande motioner:

- Fullmäktigeledamoten Karl Nurro m.fl.:s motion om att publicera leverantörsfakturor som skickats till kommunen på nätet
- Fullmäktigeledamoten Laura Wickströms motion gällande användningen av belysning på stadens spånbanor
- Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att anlägga en biokolsanläggning i anslutning till fjärrvärmeanläggningen

 

 __________________