Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 122 

Riskkartläggning 2022 - kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 241 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Pargas stad har saknat en dokumenterad riskkartläggning av stadens interna kontrollfunktioner, vilket även stadens revisionsnämnd har poängterat i revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021.

 

Staden har under våren och sommaren 2022 låtit stadens revisionssamfund BDO låtit utföra en analys av stadens interna kontroller inom ekonomiförvaltningsfunktionerna. Analysen har gjorts genom att gå igenom stadens in- och utflöde av pengar i bokföringen under år 2021.

 

I riskkartläggningen har inte några väsentliga brister framkommit och man bedömer att rutinerna för interna kontrollen och koncernstyrning i staden är på en god nivå.

 

Riskkartläggningen kommer att ligga till grund för det direktiv för intern kontroll som staden kommer att utarbeta under hösten 2022. De rekommendationer som man lyft fram i riskkartläggningen kommer att inkluderas i det nya internkontrolldirektivet.

 

Bilaga Riskkartläggning 2022 - kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner

 

Föredragande  Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag  Stadsstyrelsen antecknar riskkartläggningen till kännedom.

 

Beslut Förslaget godkändes.

Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

 

Delgivning  Stadsfullmäktige, revisionsnämnden, ledningsgruppen

 

  __________________

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 122  

1263/02.00/2022  

 

 

Kompletterande material Riskkartläggning 2022 - kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige antecknar att det tagit del av ärendet.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen

 __________________