Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 121 

Balanseringsprogrammet 2020 - 2022, slutrapport

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 240 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Det ekonomiska balanseringsprogrammet för 2020 - 2022 godkändes i fullmäktige 12.5.2020 och har därefter reviderats 25.5.2021 i stadsfullmäktige § 49. Under åren har balanseringsprogrammet kontinuerligt följts upp genom uppföljningsrapporter till stadsstyrelsen.

 

Även parallella externa analyser har genomförts inom hela staden utgående ifrån stadens bokslutsuppgifter 2020.

 

Under programperioden har stadens verksamheter påverkats stort av externa omständigheter som man inte kunnat förutse när programmet uppgjordes. Det var inte känt att världen skulle drabbas av både corona och krig under denna tidsperiod, samt att social- och hälsovårdsreformen skulle träda i kraft 1.1.2023.

 

I ett läge där både stadens verksamhetsmässiga och ekonomiska grunder kommer att förändras helt fr.o.m. 1.1.2023 anses det ändamålsenligt att avsluta balanseringsprogrammet 2020 - 2022 under 2022.

 

Bilaga Balanseringsprogram 2.0, 2020 - 2022, slutrapport

 SOHÄ bilaga uppföljning av balanseringsprogrammets åtgärder

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen tar del av balanseringsprogrammets slutrapport och konstaterar ärendet slutbehandlat.

 

Beslut Förslaget godkändes.

Ekonomichef Petra Palmroos och social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

 

Delgivning Stadsfullmäktige, revisionsnämnden och ledningsgruppen

 __________________

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 121  

1027/02.00/2021  

 

Kompletterande material Balanseringsprogram 2.0, 2020 - 2022, slutrapport

 SOHÄ bilaga uppföljning av balanseringsprogrammets åtgärder

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige antecknar att det tagit del av ärendet.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen

 __________________