Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 118


 

Allmän information

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 118  

    

 

 Stadsfullmäktige får information om följande:

 

 Informationsmöte om förvaltningsstadgan för fullmäktige 17.10.2022 kl. 15.00-16.30

 

 Informationsmöte om budgeten för fullmäktige 24.10.2022 kl. 13.00-14.30

 

 Lägesbild gällande social- och hälsovårdspersonalen - rekryteringstillägg, engångsarvode, tillgång på personal

 

 Lägesbild gällande det kreativa lärcentret

 

 Lägesbild gällande PIUG

 

 Småbarnspedagogikens servicestrukturutredning och dess tidtabell

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige tar del av den aktuella informationen.

 

Beslut Stadsfullmäktige tog del av den aktuella informationen.

 

 __________________