Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022 klo 17:00 - 18:33

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
132   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
133   Val av protokolljusterare
134   Allmän information
135   Anmälningsärenden
136   Bevilja befrielse från förtroendeuppdrag / Maire Stenlund
137   Val av ny ledamot i samkommunsfullmäktige för Peimarin koulutuskuntayhtymä
138 Alskär stranddetaljplan i Österskär i Korpo för en del av fastigheten Södergrannas 445-652-1-55 och fastigheten Björkläppen 445-652-1-5
139 Anhållan om planeringsreservering i Kyrksundsstranden stadsdel, Smart Village Builders Oy
140 Överföring av arrenderätt gällande vattenområde i Rumar
141 Förnyande av överlåtelseprinciper för stadens rad- och våningshus (AR, AK)
142   Budgetändring 2022, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster
143   Budgetändring 2022, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster
144 Budgetändring 2022, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen
145   Budgetändring 2022, investeringsbudgeten
146   Budgetändring 2022, driftsbudgeten för bildningsavdelningen
147 Budgetändring 2022, ny prognos för skatteintäkter och statsandelar år 2022
148   Skatteprocentsatsen för inkomstskatten 2023
149   Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten 2023
150 Ekonomiuppföljning 31.8.2022
151   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
152   Inlämnade motioner och initiativ
153   Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om lokaler för Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf - Turunmaan Korjausrakentamisyhdistys ry

Ledamot Uppgift
Bergqvist Sandra ordförande
Abrahamsson Petri fullmäktigeledamot
Axén Tina Ledamot
Björk Maj fullmäktigeledamot
Björkroth Tomas fullmäktigeledamot
Ekström Kurt fullmäktigeledamot
Eriksson Jan fullmäktigeledamot
Fredriksson Merja fullmäktigeledamot
Friis Christer fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla fullmäktigeledamot
Järnström Sammy fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna fullmäktigeledamot
Karlsson Kaj-Johan fullmäktigeledamot
Koskinen Regina fullmäktigeledamot
Kurvinen Kyösti fullmäktigeledamot
Laaksonen Jeanette fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta fullmäktigeledamot
Henriksson Carita ersättare i fullmäktige
Lindholm Tom fullmäktigeledamot
Lundqvist Kurt fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela fullmäktigeledamot
Nordström Egon fullmäktigeledamot
Nurro Karl fullmäktigeledamot
Orell Markku fullmäktigeledamot
Sartola Kalle ersättare i fullmäktige
Söderlund Aaro ersättare i fullmäktige
Schwartz Rolf fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel fullmäktigeledamot
Särkijärvi Helena fullmäktigeledamot
Söderlund Nina fullmäktigeledamot
Takatupa Jarmo fullmäktigeledamot
Wallin Mika fullmäktigeledamot
Wickström Laura fullmäktigeledamot
Åberg Staffan fullmäktigeledamot
Nygren Patrik föredragande
Grandell Hanna-Maria protokollförare
Söderblom Patrik it-stöd
Lindström Miia social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika utbildningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Palmroos Petra ekonomichef
Pihl Seppo fastighetschef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Lindroos Jeanette Sakkunnig