Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 149


 

Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten 2023

 

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 282 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 Stadsfullmäktige skall senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens skatteprocentsatser (KomL 410/2015 § 111). Kommunen har rätt att fritt fatta beslut om skattesatserna, men skall ta i hänsyn kommunallagens 110 § bestämmelser angående balansering av kommunens ekonomi. Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (520/2010) skall en kommun senast den 17 november året innan skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilka skatteprocentsatser som skall tillämpas.

 

 Fastighetsskatten beräknas utifrån fastighetens beskattningsvärde under föregående år.

 

 I fastighetsskattelagen fastställs variationsintervallen enligt följande:

 Allmän fastighetsskatt    0,93-2,00 %

 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad    0,41-1,00 %

 Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader  0,93-2,00 %

 Obebyggd byggplats   2,00-6,00 %

 Kraftverk    max 3,10 %

 

 Stadens fastighetsskatteprocentsatser 2022 är följande:

 Allmän fastighetsskatt   1,50 %

 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad  0,47 %

 Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader  1,50 %

 Obebyggd byggplats   3,00 %

 Kraftverk    3,10 %

 

 Budgetberedningen för år 2023 är gjord utgående ifrån att fastighetsskatteprocenten för år 2023 bibehålls på samma nivå som år 2022.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att fastighetsskatteprocentsatserna för Pargas stad hålls oförändrade för år 2023 och är:
 Allmän fastighetsskatt   1,50 %   Fastighetsskatt för stadigvarande bostad                            0,47 %                Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader                            1,50 %                Obebyggd byggplats                                          3,00 %               Kraftverk                                                        3,10 %

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ledningsgruppen, Ulla Andersson

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 07.11.2022 § 149  

1332/02.03.01/2022  

 

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att fastighetsskatteprocentsatserna för Pargas stad hålls oförändrade för år 2023 och är:
 Allmän fastighetsskatt   1,50 %   Fastighetsskatt för stadigvarande bostad                            0,47 %                Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader                            1,50 %                Obebyggd byggplats                                          3,00 %               Kraftverk                                                        3,10 %

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen, Ulla Andersson

 

 __________________