Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 148


 

Skatteprocentsatsen för inkomstskatten 2023

 

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 281 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (520/2010, 1558/1995) skall en kommun senast den 17 november året innan skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilka skatteprocentsatser som skall tillämpas.

 

 Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, 55 §) förpliktar stadsfullmäktige att bestämma som inkomstskattesats för 2023 inkomstskattesatsen för 2022. Inkomstskattesatsen för 2023 blir därmed samma som 2022 med en minskning om 12,64 procentenheter.

 

 Fullmäktige har 15.11.2021 § 143 fastställt inkomstskattesatsen för år 2022 till 20,5 procent.

 

 Inkomstskattesatsen i Pargas stad fastställs därmed till 7,86 procent för 2023.

 

Föredragande  Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för Pargas stad för år 2023 är 7,86 %.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ledningsgruppen, Ulla Andersson

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 07.11.2022 § 148  

1332/02.03.01/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för Pargas stad för år 2023 är 7,86 %.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen, Ulla Andersson

 

 __________________