Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 143


 

Budgetändring 2022, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 87 

 

 

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2022 gällande följande investeringsprojekt.

 

 Fastigheter:

 Hälsostationen i Iniö flyttar in till det tidigare daghemmets lokaler. En funktionell ombyggnad är därmed nödvändig och medför investeringskostnader. Kostnaderna beräknas uppgå till 160 000 €.

 

 Denna kostnadsökning i investeringsbudget för fastigheter balanseras ut inom tekniska stödtjänster. Från teknikenheten omdiponeras 90 000 € och från vattentjänster omdisponeras 70 000 € till fastigheter.

 

 Teknikenheten:

 Från projekt 7410 Kyrksundsstrandens bryggor omdisponeras 20 000 €. Anslag blir oanvända då behov av ombyggnad av infra på Kyrksundsstranden inte ännu aktualiserats. Från projekt 7408 Dagvattenavloppsystemet omdisponeras 70 000  till fastigheter. Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen Skräbböle inleds tidigast 2023. Saneringen och utbyggnaden av dagvattensystemet vid/på Runebergsgatan blir färdig 2022.

 

 Vattentjänster:

 Från projekt 7724 Sanering av avloppsreningverk omdisponeras 20 000 till fastigheter, de sista investeringarna på detta moment lämnas oförverkligade i år. Från projekt 7747 Punksanering skärgård rörnät omdisponeras 5 000 € till fastigheter. Från projekt 7755 Skräbböle områdessanering omdisponeras 45 000 € till fastigheter. Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen Skräbböle inleds tidigast 2023.

 

Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2022 hos tekniska stödtjänster:

 

Projekt nr

Projektnamn

Ursprunglig B2022

Ändring

2022, €

Ändrad budget 2022, €

xx

Iniö hälsostation

0 €

-160 000

-160 000 €

7410

Kyrksundsstrandens bryggor

-30 000 €

+20 000

-10 000 €

7408

Dagvattenavloppsystemet

-135 000 €

+70 000 €

-65 000 €

7724

Sanering av avloppsreningverk

-50 000 €

+20 000 €

-30 000 €

7747

Punksanering skärgård rörnät

-30 000 €

+5 000 €

-25 000 €

7755

Skräbböle områdessanering

-50 000 €

+45 000 €

-5 000 €

TOTALT

TEKNISKA STÖDTJ.

-295 000

       0 €

-295 000 €

 

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringen gällande investeringsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form. Beslutet justeras omedelbart.

 

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

 

 __________________

 

Delgivning Ekonomichef PP, stadsdirektör PN, vattentjänstchef MR, samhällsingenjör MJ, fastighetschef SP, ekonomisekreterare JL

 

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 276 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Omdisponeringen har inte några ekonomiska följder på investeringsbudgetens nettoanslag.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen godkänns enligt följande: 

 

Projekt nr

Projektnamn

Ursprunglig B2022

Ändring

2022, €

Ändrad budget 2022, €

xx

Iniö hälsostation

0 €

-160 000 €

-160 000 €

7410

Kyrksundsstrandens bryggor

-30 000 €

+20 000 €

-10 000 €

7408

Dagvattenavloppsystemet

-135 000 €

+70 000 €

-65 000 €

7724

Sanering av avloppsreningverk

-50 000 €

+20 000 €

-30 000 €

7747

Punksanering skärgård rörnät

-30 000 €

+5 000 €

-25 000 €

7755

Skräbböle områdessanering

-50 000 €

+45 000 €

-5 000 €

TOTALT

TEKNISKA STÖDTJ.

-295 000 €

       0 €

-295 000 €

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén

 

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 07.11.2022 § 143  

966/02.02.00/2021  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen godkänns enligt följande:

Projekt nr

Projektnamn

Ursprunglig B2022

Ändring

2022, €

Ändrad budget 2022, €

xx

Iniö hälsostation

0 €

-160 000 €

-160 000 €

7410

Kyrksundsstrandens bryggor

-30 000 €

+20 000 €

-10 000 €

7408

Dagvattenavloppsystemet

-135 000 €

+70 000 €

-65 000 €

7724

Sanering av avloppsreningverk

-50 000 €

+20 000 €

-30 000 €

7747

Punksanering skärgård rörnät

-30 000 €

+5 000 €

-25 000 €

7755

Skräbböle områdessanering

-50 000 €

+45 000 €

-5 000 €

TOTALT

TEKNISKA STÖDTJ.

-295 000 €

       0 €

-295 000 €

 

Beslutet justeras omedelbart.

 

Beslut Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

 

Delgivning Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén

 

 __________________