Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 145


 

Budgetändring 2022, investeringsbudgeten

 

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 278 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Investeringsprojektet nr 4015, Välfärdscenter har i stadens investeringsbudget en total kostnadskalkyl om 343 986 euro som utgör den totala köpeskillingen för objektet. Köpet var ursprungligen uppdelat på tre år (2021-2023) om ett belopp på 114 662 euro per år i investeringsbudgeten.

 

Vid bokslutet 2021 aktiverades hela köpeskillingen om 343 986 euro i enlighet med bokföringslagen. Detta har skett i enlighet med revisorernas rekommendationer.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för åren 2022 och 2023 korrigeras beträffande investeringsprojektet nr 4015, Välfärdscenter så att det ursprungliga beloppet om 114 662 euro tas bort från investeringsbudgeten 2022 och 2023. Korrigeringen har en positiv inverkan på investeringsbudgeten för 2022 och 2023.
Investeringsbudgetens totala nettoanslag minskar från 13 334 662 euro till 13 220 000 euro.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Seppo Pihl, Jonas Nylund

 

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 07.11.2022 § 145  

1390/02.02.02/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för åren 2022 och 2023 korrigeras beträffande investeringsprojektet nr 4015, Välfärdscenter så att det ursprungliga beloppet om 114 662 euro tas bort från investeringsbudgeten 2022 och 2023. Korrigeringen har en positiv inverkan på investeringsbudgeten för 2022 och 2023.
Investeringsbudgetens totala nettoanslag minskar från 13 334 662 euro till 13 220 000 euro.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Seppo Pihl, Jonas Nylund

 

 __________________