Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.06.2022/Paragraf 92


 

Införa tjänstebenämningen ledande miljövårdsinspektör i förvaltningsstadgan

 

Stadsstyrelsen 13.06.2022 § 175 

 

 

Beredare Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Stadsstyrelsen beslutade 23.5.2022 § 151 inrätta en tjänst som ledande miljövårdsinspektör. Ledande miljövårdsinspektören ska ersätta miljövårdschefen fr.o.m. 1.1.2023 i myndighetsuppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och miljöskyddsföreskrifterna. För att rekryteringsprocessen ska kunna inledas och tjänsten ledigförklaras behöver den nya tjänstebenämningen införas i förvaltningsstadgan.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att i förvaltningsstadgan

1) införa tjänstebenämningen ledande miljövårdsinspektör under stadsstyrelsens beslutanderätt i § 155 gällande beslutanderätt vid val av personal
2) införa tjänstebenämningen ledande miljövårdsinspektör i § 165 gällande språkkrav.

Protokollet justeras för detta ärendes del vid sammanträdet.

 

Beslut Förslaget godkändes.

Protokollet justerades för detta ärendes del vid sammanträdet.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Förvaltningschefen, planläggningschefen

 

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 20.06.2022 § 92  

961/00.01.01/2021  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att i förvaltningsstadgan

1) införa tjänstebenämningen ledande miljövårdsinspektör under stadsstyrelsens beslutanderätt i § 155 gällande beslutanderätt vid val av personal

2) införa tjänstebenämningen ledande miljövårdsinspektör i § 165 gällande språkkrav.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Förvaltningschefen, planläggningschefen

 

 __________________