Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bygg- och miljönämnden
Protokoll 17.04.2024 klo 16:30 - 18:43

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
40   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
41   Val av protokolljusterare
42   Godkännande av föredragningslistan
43   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
44 Anmälningsärenden
45   Aktuella frågor
46 Utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av bygglagen
47 Åläggande om rivning av båthus på Nötö och föreläggande av hot om tvångsutförande
48   Ledigförklara tjänsten som granskningsingenjör på byggnadstillsynen, Korpo
49 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över bygg- och miljönämndens beslut 31.1.2024 § 9
50 Utlåtande om inrättande av ett naturskyddsområde på flera olika fastigheter på Önsholm i Pargas
51 Utlåtande om inrättande av ett naturskyddsområde på en del av fastigheten (Namnlös) 445-661-1-8 i Houtskär
52 Stranddetaljplan för Timmerholmen i Granvik i Pargas
53 Ändring av detaljplan på tomt 1 i kvarter 230 i Klockarbergens (102) stadsdel i Nagu
54 Förnyande av arrendeavtal för Kittuis camping
55 Förnyande av arrendeavtal för varv i Lillmälö, Lillmälö Båt Ab
56 Förnyande av lov för infoskylt, Pargas-Nagu fiskeområde
57 Fastställa överlåtelsepris för bostadstomter i kvarter 5 och 8 i Kyrksundsstrandens (34) stadsdel
58 Tomtkampanj 2024
59 Inköp av fastighet i Korpo
60   Utlåtande om ansökan om fortsatt miljö- och vattenhushållningstillstånd till odling av fisk vid Patlot och Stenskär i Iniö; Oy Lyckans Fisk Ab
61   Utlåtande om ansökan om fortsatt miljö- och vattenhushållningstillstånd till odling av fisk vid Österholm och vinterförvaring av fisk vid Lindö i Iniö; Oy Lyckans Fisk Ab
62   Utlåtande om väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2028 - 2033

Ledamot Uppgift
Ekström Kurt ordförande
Adolfsson Mi ledamot
Eriksson Anne ledamot
Franzen Pontus ersättare
Wickström Laura ledamot
Fellman Jacob-Hendrik ersättare
Svahnström Sami ledamot
Forssell Mia ledamot
Routio Saila ledamot
Lagerroos Christian ledamot
Söderlund Aaro ledamot
Karlsson Kaj-Johan sst:s representant
Saaristo-Levin Heidi föredragande
Backman Daniel föredragande
Simonen Sanna föredragande
Päivi Paavilainen föredragande
Östman Katarina protokollförare