Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 28.11.2022 klo 17:00 - 21:37

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
154   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
155   Val av protokolljusterare
156   Allmän information
157   Sammanträdesschema för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige 2023
158   Val av ny ersättare i samkommunsfullmäktige för Peimarin koulutuskuntayhtymä
159   Fullmäktigeledamoten Jeanette Laaksonen m.fl.:s motion gällande allmänna toaletter i Centralparken
160   Invånarinitiativ gällande anläggande av skatepark i Korpo (Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi 25.3.2022, Toni Virtanen och Casimir Rajakangas)
161 Förvaltningsstadgan från och med 1.1.2023
162   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
163   Inlämnade motioner och initiativ
164   Fullmäktigeledamoten Päivi Niittyvaara m.fl.:s motion om att bevilja två avgiftsfria månader inom småbarnspedagogiken i januari-februari 2023
165   Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att ge hemskoleleverna tillgång till skolböcker

Ledamot Uppgift
Eriksson Anne ersättare i fullmäktige
Abrahamsson Petri fullmäktigeledamot
Axén Tina fullmäktigeledamot
Björk Maj fullmäktigeledamot
Björkroth Tomas ordförande
Ekström Kurt fullmäktigeledamot
Eriksson Jan fullmäktigeledamot
Fredriksson Merja fullmäktigeledamot
Friis Christer fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla fullmäktigeledamot
Järnström Sammy fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna fullmäktigeledamot
Karlsson Kaj-Johan fullmäktigeledamot
Jansén Tomas ersättare i fullmäktige
Kurvinen Kyösti fullmäktigeledamot
Laaksonen Jeanette fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta fullmäktigeledamot
Lindell-Luukkonen Maria fullmäktigeledamot
Henriksson Carita ersättare i fullmäktige
Lundqvist Kurt fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela fullmäktigeledamot
Nordström Egon fullmäktigeledamot
Sartola Kalle ersättare i fullmäktige
Orell Markku fullmäktigeledamot
Forsman Hanna ersättare i fullmäktige
Sainio Maria fullmäktigeledamot
Schwartz Rolf fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel fullmäktigeledamot
Niittyvaara Päivi ersättare i fullmäktige
Söderlund Nina fullmäktigeledamot
Takatupa Jarmo fullmäktigeledamot
Wallin Mika fullmäktigeledamot
Wickström Laura fullmäktigeledamot
Åberg Staffan fullmäktigeledamot
Nygren Patrik föredragande
Grandell Hanna-Maria protokollförare
Söderblom Patrik it-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Lundberg Ulrika utbildningschef
Pihl Seppo Fastighetschef