Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Meddelande gällande beslut om godkännande av vägplan för den nya Rävsundsbron på Lv 180. Vägplansändringsplanen för stolpavståndet 7 000-8 033, Pargas / Trafikledsverket VÄYLÄ...24.05.2024 - 01.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut med anledning av anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller, Parfest och Birsdans 202424.05.2024 - 01.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Karlgren23.05.2024 - 01.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Kreate Oy23.05.2024 - 01.07.2024
Delgivning av ansökan om bygglov20.05.2024 - 04.06.2024
Beslut från bygg- och miljönämnden 15.5.2024 som justerats omedelbart16.05.2024 - 15.06.2024
Kungörelse Europaparlamentsvalet 202416.05.2024 - 10.06.2024
Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Houtskär16.05.2024 - 17.06.2024
Stranddetaljplan i Granvik i Pargas till påseende16.05.2024 - 17.06.2024
Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd15.05.2024 - 30.05.2024
Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Jönisholm-Nagu och tillstånd för förberedande arbeten / Regionförvaltningsverket ESAVI/47334/202314.05.2024 - 21.06.2024
Offentlig kungörelse: Besvär över beslut enligt vattenlagen om byggande av en båtbrygga och tillstånd för förberedande arbeten / Vasa förvaltningsdomstol dnr 510/03.04.04.04.20/202414.05.2024 - 12.06.2024
Godkänd plan vid stadsfullmäktiges sammanträde 29.4.202408.05.2024 - 18.06.2024
Meddelande om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde i Kolperäviken / Regionförvaltningsverket ESAVI/5695/202424.04.2024 - 31.05.2024
Planer som vunnit laga kraft18.04.2024 - 27.05.2024
Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport / NTM-centralen VARELY/1195/...15.03.2024 - 17.06.2024
Samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) / NT...19.12.2023 - 17.06.2024