Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Delgivning av undantagsansökan och bygglovsansökan30.11.2023 - 15.12.2023
Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Korpo och Nagu30.11.2023 - 08.01.2024
Meddelande om beslut enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, Heimon Kala Oy / Regionförvaltningsverket ESAVI/37494/202130.11.2023 - 08.01.2024
Meddelande om beslut enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, Heimon Kala Oy / Regionförvaltningsverket ESAVI/37590/202130.11.2023 - 08.01.2024
Meddelande om beslut enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, Heimon Kala Oy / Regionförvaltningsverket ESAVI/37592/202130.11.2023 - 08.01.2024
Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Utö Vattenandelslag / Regionförvaltningsverket ESAVI/37952/202329.11.2023 - 08.01.2024
Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i Järtträskets botten och tillstånd för förberedande arbeten, Caruna Ab / Regionförvaltningsverket ESAVI/44348/202329.11.2023 - 08.01.2024
Beslut från stadsstyrelsen 27.11.2023 som justerades omedelbart28.11.2023 - 28.12.2023
Beslut från stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 22.11.2023 som justerades omedelbart27.11.2023 - 11.12.2023
Beslut gällande tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar i enlighet med 122 § i miljöskyddslagen, Rävsundsbron 2024, Kreate Oy/NTM-centralen VARELY/6165/202323.11.2023 - 31.12.2023
Meddelande om kungörelse från NTM-centralen i Egentliga Finland VARELY/3851/2023: Förbättring av landsväg 180 genom att bygga rondell vid korsningen Norrby Strandväg och Kyrkoesplanaden23.11.2023 - 21.12.2023
Offentlig kungörelse, beslut med anledning av anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, Kreate Oy15.11.2023 - 23.12.2023
PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT 14.11.2023 - 14.12.2023
Beslut från bygg- och miljönämnden 8.11.2023 som justerats omedelbart09.11.2023 - 09.12.2023