Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Begäran om utlåtande om Natura-bedömning06.06.2024 - 06.12.2024
Beslut från bygg- och miljönämnden 12.6.2024 som justerats omedelbart13.06.2024 - 13.07.2024
Beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 10.06.2024 som justerades omedelbart11.06.2024 - 11.07.2024
Beslut från stadsstyrelsen 28.05.2024 som justerades omedelbart29.05.2024 - 28.06.2024
Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd06.06.2024 - 20.06.2024
Delgivning av ansökan om bygglov04.06.2024 - 18.06.2024
Delgivning av ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd07.06.2024 - 24.06.2024
Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport / NTM-centralen VARELY/1195/...15.03.2024 - 17.06.2024
Godkänd plan vid stadsfullmäktiges sammanträde 29.4.202408.05.2024 - 18.06.2024
Meddelande gällande beslut om godkännande av vägplan för den nya Rävsundsbron på Lv 180. Vägplansändringsplanen för stolpavståndet 7 000-8 033, Pargas / Trafikledsverket VÄYLÄ...24.05.2024 - 01.07.2024
Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Houtskär16.05.2024 - 17.06.2024
Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Pargas06.06.2024 - 15.07.2024
Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Jönisholm-Nagu och tillstånd för förberedande arbeten / Regionförvaltningsverket ESAVI/47334/202314.05.2024 - 21.06.2024
Meddelande om Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds beslut gällande avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxa i Sydvästra Finland från och med 1.8.2024.07.06.2024 - 15.07.2024
Meddelande om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Granholmen - Västerörarna - Viggarn, Pargas / Caruna Ab / Regionförvaltningsverket ESAVI/19464/202412.06.2024 - 21.07.2024
Meddelande om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde i Stikuviken, Pargas / Regionförvaltningsverket ESAVI/1528/202412.06.2024 - 21.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Karlgren23.05.2024 - 01.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Kreate Oy23.05.2024 - 01.07.2024
Offentlig kungörelse, beslut med anledning av anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller, Parfest och Birsdans 202424.05.2024 - 01.07.2024
Samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) / NT...19.12.2023 - 17.06.2024
Stadsfullmäktige 10.06.202405.06.2024 - 19.06.2024
Stranddetaljplan i Granvik i Pargas till påseende16.05.2024 - 17.06.2024
Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.5.2024 i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, Pensar Taimen Oy27.05.2024 - 05.07.2024