<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 10.06.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och utbildning 06.06.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 04.06.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 28.05.2024]]><![CDATA[Livskraftsutskottet 22.05.2024]]><![CDATA[Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 22.05.2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 16.05.2024]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 15.05.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och utbildning 14.05.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 13.05.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion 07.05.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 06.05.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 02.05.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 29.04.2024]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 17.04.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 15.04.2024]]><![CDATA[Livskraftsutskottet 03.04.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion 26.03.2024]]><![CDATA[Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 26.03.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 25.03.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och utbildning 20.03.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 18.03.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 13.03.2024]]><![CDATA[Skärgårdsnämnden 11.03.2024]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 06.03.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.02.2024]]><![CDATA[Livskraftsutskottet 21.02.2024]]>