<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Anmälningsärenden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Utse avdelningschef, avdelningen för fostran och utbildning]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som välfärdskoordinator]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som teknisk chef (avdelningschef)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som välfärds- och fritidschef (avdelningschef)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som skärgårdsutvecklare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som sysselsättningschef]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som näringslivschef (avdelningschef)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Besättande av tjänsten som ekonomi- och förvaltningschef (avdelningschef)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Indragning och ändring av tjänster med anledning av omorganisering av stadens organisation]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Utlåtande om regional upphandling som gäller ordnande av tillfällig skötsel av små sällskaps- och hobbydjur (upphittade djur)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Ordnande av kollektivtrafiken Pargas–Åbo från och med 1.6.2022 / optionsperiod]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Förvaltningsklagan i ett ärende som gäller mötespraxis och offentlighet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Låneupptagning, långfristig kredit]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Försäljning av Iniö tidigare hälsohus]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Verkställighet av de beslut som fattades vid stadsfullmäktiges sammanträde 10.6.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Aktuella frågor]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 17.06.2024 / Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Val av granskningsingenjör till byggnadstillsynen, områdeskontoret i Korpo]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Val av miljövårdsinspektör]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Utlåtande om utkasten till skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavet, uppdaterad ordningsstadga för Skärgårdshavets nationalpark och ny ordningsstadga för naturskyddsområde...]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Bemötande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av besvär i ett tillståndsärende enligt vattenlagen]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Ansökan om fridlysning av ett naturminnesmärke]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Anhållan om förlängning av arrende för industritomt, tomt nr 6 i kvarter 5 i Finbydal stadsdel]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Anhållan om planändring i Klockarbergen stadsdel i Nagu 13.5.2024]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Aktuella frågor]]><![CDATA[Bygg- och miljönämnden 12.06.2024 / Anmälningsärenden]]>