Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.11.2023 klo 17:00 - 17:55

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
117   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
118   Val av protokolljusterare
119   Allmän information
120 Pargas stads välfärdsrapport 2022
121 Skötsel av tjänsten som stadsdirektör från och med 1.12.2023
122   Invånarinitiativ om breddande av Boställsvägen
123   Anmälningsärenden
124   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
125   Inlämnade motioner och initiativ
126   Fullmäktigeledamot Tom Lindholms motion om förverkligandet av Pargas torg, “invånarnas vardagsrum”

Ledamot Uppgift
Björkroth Tomas ordförande
Abrahamsson Petri fullmäktigeledamot
Axén Tina fullmäktigeledamot
Eriksson Anne ersättare i fullmäktige
Björk Maj fullmäktigeledamot
Ekström Kurt fullmäktigeledamot
Eriksson Jan I vice ordförande
Fredriksson Merja fullmäktigeledamot
Friis Christer fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla fullmäktigeledamot
Järnström Sammy fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna II vice ordförande
Karlsson Kaj-Johan fullmäktigeledamot
Koskinen Regina fullmäktigeledamot
Jansén Tomas ersättare i fullmäktige
Laaksonen Jeanette fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta III vice ordförande
Lindell-Luukkonen Maria fullmäktigeledamot
Lindholm Tom fullmäktigeledamot
Lundqvist Kurt fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela fullmäktigeledamot
Nordström Egon fullmäktigeledamot
Nurro Karl fullmäktigeledamot
Orell Markku fullmäktigeledamot
Peltokorpi Mika fullmäktigeledamot
Schwartz Rolf fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel fullmäktigeledamot
Särkijärvi Helena fullmäktigeledamot
Karlsson Kati ersättare i fullmäktige
Forsman Hanna ersättare i fullmäktige
Wallin Mika fullmäktigeledamot
Wickström Laura fullmäktigeledamot
Åberg Staffan fullmäktigeledamot
Grandell Hanna-Maria föredragande
Lundberg Ulrika protokollförare
Söderblom Patrik IT-stöd
Dahlén Tove sakkunnig
Hotanen Pia sakkunnig
Baarman Linda sakkunnig
Leppäkari Maria sakkunnig