Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsutskottet
Memorandum 16.11.2023 klo 17:00 - 21:30

Ärendenr.   Rubrik  Memorandum i PDF-format
59   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
60   Val av protokolljusterare
61   Godkännande av föredragningslistan
62   Markpolitiskt program
63 TE 24-reformen
64   Kulturvälmåendeplan
65   Närvaro vid livskraftsutskottets sammanträden
66   Livskraftsutskottets sammanträdesdatum för våren 2024
67 Anmälningsärenden
68   Aktuella frågor

Ledamot Uppgift
Schwartz Rolf ordförande
Abrahamsson Petri vice ordförande
Silventoinen Erika ledamot
Lauren Marlena ledamot
Jansén Tomas ledamot
Möller Ingrid ledamot
Strömborg Daniel ledamot
Louko Laura ledamot
Nordström Egon ledamot
Forsman Hanna ledamot
Henriksson Carita ersättare
Leppäkari Maria föredragande
Bäckström Nina protokollförare
Orell Markku sst:s representant
Björkroth Tomas stadsfullmäktiges ordförande
Katarina Östman nämndsekreterare
Daniel Backman stadsgeodet
Peter Lindroos projektchef för sysselsättningstjänster
Ann-Sofie Isaksson Ann-Sofie kulturchef