Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och utbildning
Protokoll 11.10.2023 klo 17:00 - 18:35

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
58   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
59   Val av protokolljusterare
60   Godkännande av föredragningslistan
61   Ändring av budget 2023, sektorn för fostran och utbildning
62 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026, sektorn för fostran och utbildning med ansvarsområdena småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning
63 Förskolornas verksamhetsplaner 2023-2024
64   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut och protokoll
65   Anmälningsärenden
66   Aktuella frågor

Ledamot Uppgift
Björk Maj ordförande
Lehtonen Mona vice ordförande
Lepola Marcus ledamot
Silventoinen Erika ledamot
Engström Bror ledamot
Elenius Maija ledamot
Särkelä Jani ledamot
Lundberg Ulrika protokollförare
Sulonen Katriina sakkunnig
Lassinniemi Kerstin sakkunnig
Engström Sverker ersättare