Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 24.04.2023 klo 17:00 - 19:46

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
15   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
16   Val av protokolljusterare
17   Allmän information
18   Val av ny ledamot och vice ordförande i revisionsnämnden
19   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i skärgårdsnämnden för den återstående fullmäktigeperioden
20   Befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen / Jan Eriksson
21   Val av ny ersättare i stadsstyrelsen för den återstående mandatperioden 2022-2023
22 Upphandlingsstrategi för Pargas stad
23 Förvaltningsstadgan från och med 1.1.2023
24 Pargas stads omfattande välfärdsplan för perioden 2021-2025
25 Personalrapport 2022
26 Servicestrukturutredningen inom småbarnspedagogiken
27 Förvärv av aktier i Visit Turku Archipelago Oy samt godkännande av aktieägaravtal och tjänsteavtal
28   Sammanträdesschema för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för hösten 2023
29 Ändring av detaljplan för förstoring av ett område för allmän väg i Klockarbergen (102) stadsdel i Nagu, bussterminal
30 Enhälligt beslut av aktieägarna i Turun Seudun Vesi Oy om ändring av bolagsordningen och ingående av ett andra kompletterande avtal till aktieägaravtalet
31   Fullmäktigeledamoten Päivi Niittyvaara m.fl.:s motion om att bevilja två avgiftsfria månader inom småbarnspedagogiken i januari-februari 2023
32   Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att ge hemskoleleverna tillgång till skolböcker
33   Invånarinitiativ: Utveckling av Munkviksparken
34   Fullmäktigeledamoten Tomas Björkroth m.fl.:s motion: ´Vi vill se namnen på kommundelarna på stadshuset´
35 Förteckning över obehandlade motioner och initiativ per 31.12.2022
36   Invånarinitiativ gällande stängning av uteserveringarna i centrum av Pargas senast kl. 23
37 Fullmäktigeledamoten Tomas Björkroth m.fl.:s motion gällande stadens samarbete med markägare vid planering
38   Fullmäktigeledamoten Erika Silventoinen m.fl.:s motion gällande kosthållet i Pargas stad
39   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
40   Inlämnade motioner och initiativ
41   Fullmäktigeledamoten Mika Peltokorpi m.fl.:s motion om Pargas torg
42   Fullmäktigeledamoten Mika Peltokorpi m.fl.:s motion om planändring i området som avgränsas av Sandåkersgatan, Gamla Bläsnäsvägen och Sotargränd

Ledamot Uppgift
Bergqvist Sandra ordförande
Abrahamsson Petri fullmäktigeledamot
Axén Tina Fullmäktigeledamot
Björk Maj fullmäktigeledamot
Björkroth Tomas fullmäktigeledamot
Ekström Kurt fullmäktigeledamot
Eriksson Jan I vice ordförande
Fredriksson Merja fullmäktigeledamot
Friis Christer fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla fullmäktigeledamot
Järnström Sammy fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna II vice ordförande
Karlsson Kaj-Johan fullmäktigeledamot
Koskinen Regina fullmäktigeledamot
Kurvinen Kyösti fullmäktigeledamot
Laaksonen Jeanette fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta fullmäktigeledamot
Lindell-Luukkonen Maria fullmäktigeledamot
Lindholm Tom fullmäktigeledamot
Lundqvist Kurt fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela fullmäktigeledamot
Nordström Egon fullmäktigeledamot
Nurro Karl fullmäktigeledamot
Orell Markku fullmäktigeledamot
Peltokorpi Mika fullmäktigeledamot
Sainio Maria fullmäktigeledamot
Schwartz Rolf fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel fullmäktigeledamot
Niittyvaara Päivi ersättare i fullmäktige
Söderlund Nina III vice ordförande
Takatupa Jarmo fullmäktigeledamot
Wallin Mika fullmäktigeledamot
Wickström Laura fullmäktigeledamot
Åberg Staffan fullmäktigeledamot
Nygren Patrik föredragande
Grandell Hanna-Maria protokollförare
Söderblom Patrik it-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Mannström Petra upphandlingskoordinator
Lindroos Peter personalchef
Lassinniemi Kerstin chef för småbarnspedagogik
Lundberg Ulrika utbildningschef
Leppäkari Maria sakkunnig