Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 16.02.2023 klo 17:15 - 18:05

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Centralvalnämndens sammanträdesdagar och praktiska arrangemang kring granskningen av förhandsröster
4   Utse ersättare för centralvalnämndens sekreterare
5   Beslut om ersättningar som utbetalas åt centralvalnämndens sekreterare, valförrättarna, valbiträdena och IT-ansvariga
6   Utse en ansvarsperson för resultaträkningen vid riksdagsvalet 2023
7   Kungörande av valet
8   Förhandsröstning och förordnande av valförrättare
9   Hemmaröstning, förordnande av valförrättare
10   Röstning på valdagen, riksdagsvalet 2023
11   Anmälningsärenden

Ledamot Uppgift
Palmroos-Broos Annemo Ordförande
Sundqvist Tea Ledamot
Holmberg Ann-Sofie Ledamot
Nurmela Risto Ledamot
Laurell Ilkka Ledamot
Öhman Petra Protokollförare
Sirkiä Tarja Sakkunnig