Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.12.2022 klo 12:00 - 18:55

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
166   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
167   Val av protokolljusterare
168   Allmän information
169 Besluta om investering och drift av nya idrottshallen vid Skolgatan
170 Beslut om borgen för PIUG Ab:s lån för ny allaktivitetshall
171 Godkänna vattentjänstverkets taxor för år 2023
172 Godkänna 2023 års taxa för ansvarsområdet Teknik och infra
173 Justering av taxor och avgifter för ansvarsområden tillstånds- och tillsynstjänster, mätning och planläggning 2023
174 Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025
175 Ansökan om att inrätta ett naturskyddsområde i Finbydal
176 Fullmäktigeledamoten Mika Peltokorpis motion om ordnande av tolkning vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden
177   Fullmäktigeledamoten Laura Wickströms motion gällande användningen av belysning på stadens spånbanor
178 Förtroendeorganen i Pargas stad från och med 1.1.2023
179   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i skärgårdsnämnden för den återstående fullmäktigeperioden
180   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i livskraftsutskottet för den återstående fullmäktigeperioden
181   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i nämnden för fostran och utbildning
182   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion
183   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i nämnden för fostran och utbildnings finskspråkiga sektion
184 Pargas stads tjänsteinnehavarorganisation och ledningssystem från och med 1.1.2023
185   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
186   Inlämnade motioner och initiativ
187   Fullmäktigeledamoten Erika Silventoinen m.fl.:s motion gällande kosthållet i Pargas stad
188   Fullmäktigeledamoten Christer Friis m.fl.:s motion om tillgången på hyresbostäder i skärgårdsdelarna i Pargas stad
189   Fullmäktigeledamoten Tomas Björkroth m.fl.:s motion: ´Vi vill se namnen på kommundelarna på stadshuset´

Ledamot Uppgift
Bergqvist Sandra ordförande
Abrahamsson Petri fullmäktigeledamot
Axén Tina Ledamot
Björk Maj fullmäktigeledamot
Björkroth Tomas fullmäktigeledamot
Ekström Kurt fullmäktigeledamot
Eriksson Jan fullmäktigeledamot
Fredriksson Merja fullmäktigeledamot
Friis Christer fullmäktigeledamot
Granberg Gunilla fullmäktigeledamot
Järnström Sammy fullmäktigeledamot
Järvinen Hanna fullmäktigeledamot
Karlsson Kaj-Johan fullmäktigeledamot
Koskinen Regina fullmäktigeledamot
Kurvinen Kyösti fullmäktigeledamot
Laaksonen Jeanette fullmäktigeledamot
Laaksonen Lotta fullmäktigeledamot
Lindell-Luukkonen Maria fullmäktigeledamot
Lindholm Tom fullmäktigeledamot
Lundqvist Kurt fullmäktigeledamot
Luoma Mikaela fullmäktigeledamot
Nordström Egon fullmäktigeledamot
Nurro Karl fullmäktigeledamot
Orell Markku fullmäktigeledamot
Peltokorpi Mika fullmäktigeledamot
Sainio Maria fullmäktigeledamot
Schwartz Rolf fullmäktigeledamot
Silventoinen Erika fullmäktigeledamot
Strömborg Daniel fullmäktigeledamot
Niittyvaara Päivi ersättare i fullmäktige
Söderlund Nina fullmäktigeledamot
Forsman Hanna ersättare i fullmäktige
Wallin Mika fullmäktigeledamot
Wickström Laura fullmäktigeledamot
Åberg Staffan fullmäktigeledamot
Nygren Patrik föredragande
Grandell Hanna-Maria protokollförare
Söderblom Patrik it-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Lundberg Ulrika utbildningschef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Lindström Miia social- och hälsovårdsdirektör
Pihl Seppo fastighetschef
Lindroos Peter personalchef
Eklund Tomas näringslivschef
Sundqvist Paula välfärdskoordinator
Baarman Linda sakkunnig
Enberg Mikael sakkunnig